Løngruppe 1 lønramme 37 Løn i staten


løngruppe 1 lønramme 37

Source: https://slideplayer.dk/slide/14504166/90/images/18/Ny stillingskategori i akademiker-overenskomsten for chefkonsulenter med personaleledelse.jpg


Løn | Præsteforeningen Din løn afhænger af, om du er ansat som tjenestemand eller efter overenskomsten på enten nyt eller gammelt lønsystem. Lønsatserne er pr. Læs om: Tjenestemandsløn     Overenskomstløn     Andre ansatte. Indplacering sker løngruppe udgangspunkt i løngruppe 1 efter anciennitet, lønramme slutløntrin 4 opnås efter 4 års ansættelse. Ancienniteten kan ved nyansættelse forhøjes på baggrund af tidligere beskæftigelse. Se cirkulære herom. dkny makeup pung


4 5 6 7 8 9 10 11 12